Habvágás, CNC

Ábel István  ©2003
ai1@freemail.hu

Számítógép vezérlésű izzódrótos habvágás egyedi megrendelés alapján, elsősorban repülőgép és repülőmodell szárnyak kialakításához.

frissítve 2003.09.27 -én

Ismertető: Építettem egy számítógép vezérelt izzószálas habvágót (cnc), ami jelenleg kísérleti üzemben működik. Ez azt jelenti, a szoftver még nem végleges, nem minden funkciót tartalmaz, a felhasználói felület sincs teljesen készen. Jelen állapotában alkalmas repülőgép és egyéb hab magok készítésére, elsősorban hétvégenként. Ehhez mindenképpen előzetes telefonos, vagy email egyeztetés szükséges.

szárny profil cnc habvágással

Ugyan a habvágás jelenleg elsősorban repülőmodell szárny készítésére van kialakítva, de esetleg méretesebb például ultra könnyű gépek szárnya is megoldahtó, és készül egy általános interpreter amivel DXF formátumú rajzokból lehet nem csak szárny alakú dolgokat készíteni, ez jelenleg a DXF készletéből csak az egyenes szegmensekből álló PolyLine alakzatot használja.

Mivel ez jelenleg egy kísérleti üzem, még nincs kialakult szolgáltatási ár. Ami körvonalazódni látszik (munkadíj): két félszárnyból álló, ( külön alakzatokat: pl. tartókat keveset tartalmazó ) a rendelkezésre álló hab illetve asztal méreteit meg nem haladó szárny első darabjának elkészítése: 3500 Ft, ugyanez 4 részből álló szárnyra: 5500 Ft, és 5 részből álló szárnyra: 6500 Ft. Egynél több darab rendelése esetén: második darab az első árának 70%-a, harmadik darab az első árának 50%-a. Az anyagot általában nem én biztosítom, viszont egyeztetés alapján ez is megoldható. Az anyagból beállítási minta is szükséges, a keletkező hulladékokra, és a szükséges anyagminőségre kitételek vonatkoznak ( lásd később ). Ettől eltérő javaslatokat is szívesen fogadok emailben.

Selejtek: Mivel a habvágás olyan művelet mely során az elrontott habot javítani általában nem lehet, ezért tisztázni kell mi történik, ha hozott hab selejesre sikerül: a selejtet elviszi aki hozta, hoz új habot, amiből elkészítem a most már várhatóan nem selejtes darabot: ingyen. Továbbá egy hasonló paraméterű ( bonyolultságú ) szárnyat a későbbiekben ingyen készítek el neki. Tehát ha az egy fizetős selejtre sikerül, úgy kettőt készítek igyen.

Hulladékok: A habvágás során keletkeznek hulladék darabok, csak úgy vállalom a megmunkálást, ha az aki a kivágandó habot hozza, a kivágott maggal együtt az összes keletkezett hulladék habot is elviszi. Ha a habot egyeztetés alapján én szerzem be, akkor is vonatkozik a megrendelőre a keletkező hulladék elvitele ( a hulladék jár a szárnyhoz ).

Beállítási kellékek: A gép érintkezés nélküli vágást valósít meg ( lásk később ), azaz a pontos sebességtartás és a pontos izzítás következtében tartani tudja a minimális távolságot az előtte járó olvadó habhoz képest. Ezáltal szép megmunkálási felület, és pontos alaktartás valósítható meg. Azonban a különböző habok különböző olvadékonysággal rendelkeznek, s a leírt módszer mindenképpen az optimális beállítást igényli, ezért pontos működés, csak a később megmunkálandó darabbal azonos anyagon végzett beállító műveletek után érhető el. Így szükséges a szárnyak anyagán kívül némi beállító anyag is.

Jellemzők:

Gép ismertető: 4 tengelyes, tengelyenként független, számítógép vezérlésű izzószálas habvágó. A fűtés 1%-os lépésekben programon belül változtatható. A mechanikát, az elektronikát ( motorvezérlés ), a megmunkáló programot ( G-Code feldolgozó 8 tengelyig, párhuzamos portos kimenettel ), valamint az előfeldolgozó programot ( G-Code kimenet ) én készítettem illetve alakítottam át.

Megmunkáló program: Egy a netről forráskódban letölthető, eredetileg működésképtelen program alapján jelentős átalakítással és magyarítással készült. A vezérlés rendszere nyílthurkos, a kiadott léptetési parancsok teljesüléséről nyilvántartás nem készül, megfelelő léptető kártya esetén hiba visszajelzés fogadható.


Egy szárny elkészítésének tipikus menete: A számítógéppel vezérelt habvágásnál, a bemeneti adatok megválasztásánál kicsit más szempontok dominálnak mint egyébként.

koordintákkal megjelenített szárnyprofil

Szárny-profil megadása: Mivel a profilt számítógép dolgozza föl, ezért célszerű azt valamilyen a számítógép által ismert formában megadni. Egy szabadkézi rajz, esetleg egy tervrajz másolat nem feltétlenül ilyen ( lásd később ).

Szárny-profil megadása körvonalrajzzal: Ez nem a legegyszerűbb eljárás ( és alkalomadtán némi felárat számítok érte, de az itt leírtak alapján mindenki otthon is megcsinálhatja a következő lépéseket ).

Szárny megadása: itt is több adat szükséges, melyekből a gép számítja ki a szárny végleges alakját:egyenessel összekötött pontokkal megjelenített szárnyprofil

Profil kezelés programon belül: A koordináta adatokra a konverziók ( hosszúság ) után külön az alsó és a felső húrra cubic spline interpolációval egy egy görbét illesztek. A görbe szakaszok a profil koordináta pontjainál első és másodrendben folytonosan illeszkednek. A kilépőélnél a természetes kilépési feltételt használom, míg a belépőélnél saját eljárással optimalizálok az első három koordináta pontban számított második derivált értékére vonatkozóan. interpolált szárnyprofil belépőél A belépőélnél lehetőség van nem optimalizált természetes, esetleg fix belépő szögű feltétel beállítására is. Ezen eljárás biztosítja, hogy mindössze néhány profil koordináta pont ( 10-10 ) esetén is igen szép profil alakok adódnak. Az így simított görbén lehetőség van az alkalmazandó borítás illetve a hab olvadása miatti korrekciók beszámításásra. Ez után készül a megmunkáló ( G-Code ) fájl amiben a folytonos görbét egyenes, tipikussan ( a hosszabbik szárnyvégen ) 0.5 mm, -es szakaszokkal közelítem ( ez általában nem okoz gondot, de szükség esetén az egyenes szakaszok hossza csökkenthető ).

Eltérő szárnymélységek ( szárny delta ): Mivel a hab megolvadásának mértéke többé kevésbé arányos a fűtés mértékével és fordítottan arányos a haladási sebességgel, ezért különböző profilok és profil mélységek alkalmazása esetén a szárny két vége között a megmunkálás minőségében eltérés jelentkezik. Annak ellenére, hogy ezt a megmunkáló programban beszámítom, mégsem igazán érhető el szép felület ott ahol a hosszabb és a rövidebb húr aránya 1.4 fölé megy ( itt már a hőmérsékleti gradiens a hab szerkezetében levő egyenetlenségeket úgy kiemeli, hogy a rövidebb szárnymélységű oldal óhatatlanul durva felszínű lesz ). Tehát igyekezzünk olyan szárny fesztávolságokat és profil mélységeket választani ahol ez tartható. Szükség esetén megoldás lehet például a szárny több darabból történő elkészítése.


Elektronika, esetleg a G-Code feldolgozó program ( külön kívánság esetén némi alakítással ) előzetes egyeztetés után rendelhető ( további információ itt ).

Ha valaki nem kifejezetten kedveli a szöveges képernyőt, annak ajánlom a netről ingyenesen letölthető, 3 tengely vezérlését lehetővé tevő, szervó motorokat is fogadó, komplex feladatok megoldására is alkamas EMC programot, mely Linux illetve ennek egy kiterjesztése a Real-Time-Linux alatt fut. A szóban forgó programot az USA szabványügyi hivatala is támogatja, az ipari beszállítók egységesítése érdekében. A program lehetőségei kifinomultak, inverz kinematikától kezve, a szervó motorok meghajtásában a maximális kihasználást elősegítő PID algoritmusokig sokféle lehetőséggel, nem kizárólag szerszámgép vezérlési célokkal. Akinek nem elegendő a 3 tengely, az megteheti, hogy több PC-t hálózatba kapcsol, a hálózaton a PC-ket szinkronba köti, és számítógépenként 3 tengelyt vezérel.

A kérdéseket és megjegyzéseket emailben lehet feltenni, illetőleg esténként a (29) 351-678 telefonszámon.