RC-PPM -> GAME port interface használati utasítás

Ábel István  ©2004
ai1@freemail.hu

az oldalon az általam készített illesztőkábel beállítási útmutatója olvasható

első változat 2004.03.11 -én

Az illesztő elektronika a modellirányító adó tanuló csatlakozóján megjelenő PPM jel feldolgozásával a számítógép GAME portja által feldolgozható ellenállás jellegű kimenetet biztosít, digitális potenciométerekkel. A kimenet az ismert game port megvalósításokkal kompatibilis, úgy mint az 558 -as időzítőn alapuló portokkal, a SoundBlaster kártyákon előforduló gyors letapogatású változatokkal, és egyes notebookokban illetve asztali számítógépben előforduló A/D átalakítós megoldásokkal is. A bemenő maximum 8 PPM csatornából, a 4 tengelyes ellenállás kimenet megfeleltetése kalibrálható, változtatható kiosztású és irányítású.

Az illesztő elektronika 15/15 pólusú SUB-D adapterházban helyezkedik el, bemenetén az adóhoz csatlakozó vezeték egyszerűen cserélhető típus váltáskor. A házon elhelyezkedő nyomógomb a PC-n való kalibrálást segíti illetve az elektronika adóhoz való kalibrálására szolgál, a GAME port gombjait és az elektronika menüjét működteti. Az elektronika gyári alapbeállításaival a legtöbb ismert adóval elektronika-kalibrálás nélkül működik, de a pontosabb pozíció átvitelhez az elektronika-kalibrálás elvégzése ajánlott. A házon a nyomógomb az adóhoz csatlakozó oldalhoz van közelebb.

Az elektronika az adóhoz 2 m-es 4 eres árnyékolt vezetékkel csatlakozik , 2-2 vezeték párba kötve ( piros / sárga - PPM jel, zöld / fehér - GND ( föld ), az árnyékolás csak a COM porti csatlakozó oldalán bekötve, ott viszont GND - hez ). Az elektronika oldalán 15 pólusú SUB-D csatlakozó került felszerelésre, a PPM jel a 2-es pontra, míg a GND jel és az árnyékolás a 4-es és 5-ös pontra csatlakozik. Az elektronikát alkalom adtán fordítva is a PC-be lehet dugni, ez esetben sem a PC sem az elektronika nem sérül, viszont nem működik.

Az illesztőelektronikát kétféleképpen is lehet/szükséges kalibrálni: amennyiben nem a gyári alapbeállításait kívánjuk használni úgy előszőr az adóhoz kell kalibrálni. Ez elhagyható, de elvégzése ajánlott. Ha a beállítás, illetve annak elhagyása megtörtént akkor még a joystick-ok esetében szokásos módon a számítógépet is kalibrálni kell az elektronikához. Ez utóbbi nem hagyható el.

Az illesztőelektronika beállítása:

Az illesztőkábel gyári alapbeállításaival jól használható az ismert adók többségével, de mivel az adott típus PPM impulzusainak szélessége valószínűleg nem tölti ki az alapbeállításként használt 760 msec - 2284 msec tartományt, ezért a kimeneti fokozat a rendelkezésre álló 256 pozícióból csak kevesebbet használ ( adótól függ, általában 100 - 150 érték ). Az elektonika adóhoz való kalibrálásának elvégzése javítja a pozíció átvitel felbontását, és a PC által dekódolt pozíciók ingadozását, érdemes azt elvégezni a következők alapján ( menet közben lehetőség van az eredeti értékek megtartása mellett elhagyni a kalibrálás üzemmódot, és külön lehetőség van a gyári beállítások ismételt visszaállítására is):

1.) Először is csatlakoztassuk az illesztőkábelt a PC GAME portjára, majd az adóhoz, és mindkettőt kapcsoljuk be.

2.) A Start menü - Beállítások - Vezérlőpult - Game controllers útvonalon jelenítsük meg a beállító menüt a számítógépen. Az elektronika adóhoz való kalibrálásához szükség lesz egy 4 tengelyes 4 gombos joystick definiálására, mivel az elektronika a kalibrálás állapotának visszajelzésére a beállító ablakban megjelenő Joystick gomb jelzőket használja. 4 tengelyes 4 gombos joystick az alapból felajánlott választékban nincs, ezért válasszuk a Controllers fülön megjelenő Add lehetőséget, majd a megjelenő választékban 4 tengelyes 4 gombos opciót nem találva a Custom... menüpontot és hozzunk létre egy 4 tengelyes ( axes ) 4 gombos ( buttons ) joystick-ot, és adjunk neki valamilyen nevet.

3.) Ezután válasszuk ki az éppen most létrehozott vezérlőt a listából a Controllers fülön, mely mellett a Status oszlopban, ha a csatlakoztatást helyesen végeztük megjelent az OK jelzés. Ha itt a Not connected felirat olvasható, akkor ellenőrizzük az illesztőkábel csatlakozását a GAME porthoz. Ezután válasszuk a Properties gombot, és az itt megjelenő ablakban a Test fület. Ezzel megjelenik a joystick állapotát jelző ablak, és abban a beállításhoz szükséges 4 gomb visszajelzője is. Az elektronika nyomógombjának működését annak rövid megnyomásával ellenőrizzük, amit az 1-es gomb felvillanása igazol vissza ( az adó bekapcsolt állapotában a kormányok szintén működnek ). A további lépésekhez segítségként letölthető egy beállítóábra, PDF ( 74k ).

4.) Az illesztőelektronika Setup módja alapvetően kétféle üzemmódban indítható el. A választás az adó bekapcsolt illetve kikapcsolt állapotával történik a Setup módba lépéskor. Az adó bekapcsolt állapotában a Setup módba lépve a kalibrálás és csatorna kiosztás beállításhoz lehet hozzáférni, míg az adó kikapcsolt állapotában ( PPM jel nem jut az elektronika bemenetére) a gyári beállítások visszaállítását lehet kezdeményezni. A Setup módon belül a különböző választásokat a nyomógomb nyomvatartásának idejével lehet befolyásolni, illetve alkalmanként dönt az utolsó gombnyomás óta eltelt idő is. Alapvetően megkülönböztet az elektronika rövid ( 1 s -nél hosszabb de 4 -s nél rövidebb ), közepes ( 4 s-nál hosszabb de 8 s -nál rövidebb ) és extra hosszú ( 16 s -nál hosszabb ) gombnyomást. A szünetek megkülönböztetése rövid illetve extra hosszú esetre korlátozódik, az előbb jelzett időtartamok alapján. A továbbiakban az időtartamok jelzésére az előbbi elnevezéseket használom.

5.) Amennyiben a Setup módból a beállítás során szeretnénk kilépni, az eredeti paraméterek megtartásával, úgy két lehetőség kínálkozik:
a.) A Setup módot az elektronika elhagyja, ha PPM jel rendelkezésre állásában változás áll be, tehát ha kalibrálás üzemmódban kikapcsoljuk az adót, illetve gyári beállítások visszaállítása módban bekapcsoljuk azt.
b.) A nyomógombot extra hosszú ideig nyomva tartjuk ( több mint 16 s ).

6.) A Setup mód választása, az adó kívánt állapotba hozása után a nyomógomb közepes idejű ( 4 s - 8 s ) nyomvatartása, majd rövid idejű ( 1 s - 16 s ) elengedése, és ismételt rövid idejű ( 1 s - 4 s ) megnyomása segítségével érhető el. Amennyiben az első közepes idejű gombnyomást nem követi 16 s szünet időn belül a második rövidebb gombnyomás, akkor az első gombnyomás téves minősítéssel törölve lesz, és az elektronika nem lép be a Setup módba. Azért, hogy az időtartam pontosabban tartható legyen a gombnyomások idejét a 3.) pontban beállított ablakban lévő 4 gomb felvillanása segíti. A nyomógomb nyomvatartásának idejét jelző gombok: az 1-es gomb jelez amikor a nyomógombot megnyomjuk, 1 s után meggyullad a második gomb is, 2 s után a 3-dik is, 3 s után a 4 -dik is, és 4 s után mind a 4 gomb elalszik. Ez alapján a setup mód választása a visszajelzés függvényében: nyomva tartani a nyomógombot amíg mind a 4 gomb sorban meg nem gyullad, majd elalszik, ekkor elengedni a nyomógombot, várni 1 - 4 s -ot, majd ismét megnyomni a nyomógombot amíg a 2-dik gomb is meg nem gyullad, és ekkor elengedni a nyomógombot.

7.) Attól függően, hogy A Setup mód választásakor az adó be volt-e kapcsolva most kétféle visszajelzés lehet a gombsoron: ha mind a 4 gomb egyszerre villan fel és alszik el, másodpercenként 2 szer, akkor az egyedi beállítás menübe jutottunk ( a leírás a 8. ponttal folytatódik ), ha az 1-es és 3-as gomb felváltva villog a 2-es és 4-es gombbal, másodpercenként 2-szer, akkor az alapbeállítások visszaállítása menübe jutottunk ( a leírás a 11. ponttal folytatódik ).

Illesztőelektronika egyedi beállítása:

8.) A 7.) pontban beléptünk az egyedi beállítás menübe, a 4 gomb egyszerre villog másodpercenként 2-szer: ez felhívás arra, hogy minden rendelkezésünkre álló kormányt mozgassunk végkitérésbe az adón. Ha ez megvan állítsuk a kormányokat középállásba és nyomjuk meg röviden a nyomógombot az illesztő elektronikán ( ez a Setup menübe lépést nem követheti hamarabb mint 1 s, különben érvénytelen marad ). Ebben a beállításban csak az adó 1- 4 csatornái vesznek részt.

9.) Amint sikerült a 8.) pontot befejezni a kiosztás beállító menüpontba jutunk. Ebben a pontban a visszajelző gombok közül mindig egy villog, az amelyikhez tartozó kimenő csatornának a vezérlő kormányát ki szeretnénk választani. - Villog tehát az 1 -es gomb. Azt a kormányt amelyikkel az 1-es kimenő csatornát ( A joystick X tengely ) vezérelni szeretnénk toljuk abba az irányba végkitérésig, amelyik irányt negatív iránynak szeretnénk választani ( magassági húzva, oldalkormány jobbra ). Ha sikerült akkor ezt jelzi, a villogó gomb haladása, most már a 2 -es gomb villog. - Ezt a lépést ismételjük meg 4-szer a 4 kimeneti csatornára. - Ha nincs már több mozgatható kormányunk akkor a gyári kiosztás változatlanul hagyása mellett megnyomhatjuk röviden a nyomógombot is ( 1 s - 4 s ), ami szintén tovább lépteti a kimeneti csatornát. - Ha egyik csatornán sem szeretnénk a kiosztást megváltoztatni, esetleg ez első néhány csatornát már beállítottuk, és a többit változatlanul kívánjuk hagyni, akkor nyomjuk meg közepesen ( 4 s - 8 s ) a nyomógombot amivel a további kiosztást ugorhatjuk. Amint a kiosztásokat az előbbiek szerint beállítottuk jutunk a véglegesítést jóváhagyó menüponthoz.

10.) A beállítások véglegesítésére a 4 gomb egyidejű gyors ( másodpercenként 4 ) villogása hív fel. Ha valamit elrontottunk az 5.) pontban leírtak alapján itt még kiléphetünk a setup módból. Ha nem kívánunk kilépni, akkor az előző pont befejezésétől várjunk legalább 1 s -ot majd nyomjuk meg a nyomógombot röviden ( 1 s - 4 s ). A beállítások elmentését a 4 gomb egyidejű 1 s -ig tartó felvillanása, majd elalvása jelzi.

Illesztőelektronika alapbeállítások visszaállítása:

8.) A 7.) pontban beléptünk az alapbeállítások visszaállítása menübe, az 1-es és 3-as gomb felváltva villog a 2-es és 4-es gombbal, másodpercenként 2-szer: ez felhívás a visszaállítás véglegesítésére. Ha meggondoltuk magunkat, az 5.) pontban leírtak alapján itt még kiléphetünk a setup módból. Ha nem kívánunk kilépni, akkor az előző pont befejezésétől várjunk legalább 1 s -ot majd nyomjuk meg a nyomógombot röviden ( 1 s - 4 s ). A beállítások elmentését a 4 gomb egyidejű 1 s -ig tartó felvillanása, majd elalvása jelzi.

Megjegyzés az elektronika Setup módjaihoz: Amennyiben a 6.) ponttól eltérően, a Setup mód kiválasztásánál az első gombnyomás nem 4 s - 8 s időtartamúra, hanem 8 s - 16 s közöttire sikerül, úgy szintén a Setup módba jutunk, de a fent leírt visszajelző gombok nem működik, helyette a GAME port 2 vezetékén a visszajelzés soros kommunikációval történi. Ez esetleg úgy tűnhet a felhasználó számára mintha az elektronika 2 visszajelző gombja meghibásodott volna. Ez nem hiba, ebből a módból az 5.) pontban leírtak szerint lehet kilépni.

A számítógép beállítása a joystick-hoz:

Amint elvégeztük az elektronika adóhoz kalibrálását, esetleg kihagytuk ezt a lépést és a gyári alapbeállításokat használjuk, úgy szükséges még a PC -n a GAME portra csatlakoztatott illesztőelektronika kalibrálása mint joystick. Az előzőekben az 1.) - 3.) pont között leírtak alapján lépjünk be az ott jelzett ablakba, azzal a különbséggel, hogy az utolsóként jelzett Test fül helyett a Settings fület válasszuk és ott lépjünk be a Calibrate... ablakba. Itt pedig kövessük a megjelenő utasításokat. Amikor a beállító ablak azt kéri nyomjunk meg egy gombot a joystick -on, használjuk az illesztő elektronikán lévő nyomógombot.

Amennyiben nem 4 tengelyes vezérlőként állítjuk be az elektronikát, hanem két független 2 tengelyes joystick -ként, a kalibrálás során a második Joystick beállításához nem elegendő az 1-es gomb nyomogatása, ekkor a beállító ablak a gombnyomást a 3-as, 4-es gombon várja. Ez esetben kerülő megoldás: a nyomógombot 2-3 másodpercig nyomva tartva a 6.) pontban jelzettek szerint a 3-as gombon is visszajelez az elektronika, és ha a 4 s-et nem haladjuk meg akkor a setup módot is elkerüljük.

Az adó felé elhelyezkedő 15 pólusú SUB-D csatlakozó 4-es és 5-os pontja a föld ( GND ) kivezetés, míg a 2 -es ponton csatlakozik az adó PPM jele. A PPM jelet fogadó pont bemeneti ellenállása 10 kΩ.

Az elektronika adóhoz állítását segítő ábra, PDF ( 74 k ) innen tölthető le. Az általam készített illesztőkábelek összahasonlítása az interface oldalon olvasható. Az FMS szimulátorral pedig itt foglalkozom.

Az oldallal kapcsolatos kérdéseket és megjegyzéseket emailben lehet feltenni.